New Kubota V2403 V2403-IDI Piston & Rings +0.50 4 Cyl.

$239.40

SKU: 153459129293 Category:

Description

New Kubota V2403 V2403-IDI Piston & Rings +0.50 4 Cyl.

Additional information

Weight 5.9 kg